pátek 20. února 2009

Otevřený dopis ministrovi kulturyV Praze dne 18. 2. 2009
Vážený pane ministře, vážení členové grantové komise,

literární časopisy stojí před zánikem. Ministerstvo kultury ČR v letošním roce dramaticky snížilo dotace pro oblast literatury z loňských pouhých 20 milionů na likvidačních 9. Snížení už tak skromné podpory znamená pro časopisy, po léta budující redakční a čtenářské zázemí, nevyhnutelný konec. Nelze totiž spoléhat na to, že zastavení jejich činnosti bude jen dočasné. Vzhledem k tomu, že rozpočet MK ČR se nesnížil, nepovažujeme toto rozhodnutí za úsporné opatření, ale spíše za nepochopitelný útok na literaturu a živé umění obecně. Pokud bude realizováno, bude to nepřehlédnutelný krok Vašeho úřadu, nesrovnatelný s žádnou akcí ministerstva kultury po roce 1989.
Literární periodika jsou páteří literárního života, tříbí myšlení o literatuře, poskytují důležité informace o nových směrech, autorech a o knižním trhu, podílejí se na utváření hodnotových kritérií. Zajišťují nezbytný komunikační prostor mezi autory a čtenáři, uchovávají literární tradice a kontinuitu české literatury. Jsou jednou z mála příležitostí pro tvůrčí výboje a další rozvoj literatury, která je ostatně základem veškeré evropské kultury. Je zřejmé, že může-li se Česká republika, zvláště v době svého předsednictví EU, nějak zviditelnit, je to právě prostřednictvím bohatého kulturního života.

Obracíme se proto na Vás, vážený pane ministře, abyste své rozhodnutí o krácení dotací pro českou literaturu přehodnotil a zvýšil podporu minimálně na úroveň loňského roku.
Zároveň se obracíme na grantovou komisi, aby za stávající situace zvážila svou účast na tomto likvidačním procesu.

S pozdravem


Miroslav Balaštík, šéfredaktor měsíčníku Host

Libuše Bělunková, šéfredaktorka kulturního časopisu A2

Lubor Kasal, šéfredaktor literárního časopisu Tvar

Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue

Petr Šrámek, redaktor revue Souvislosti

Žádné komentáře:

Okomentovat