úterý 20. října 2009

Státní ceny 2009

Zdeněk Rotrekl

Ceny Ministerstva kultury ČR si 28. října převezmou:

Cena Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti výtvarného umění: „za dlouhodobé zásluhy v oblasti výtvarného umění“ prof. ak. mal. Vladimír Kopecký.

Cena Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti architektury: „za přínos oboru na domácí i mezinárodní architektonické scéně“ cenu prof. ing. arch. Eva Jiřičná.

Cena Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla: „Za celoživotní inspirativní přínos v oblasti divadla, autorské tvorby a divadelní pedagogiky“ obdrží tuto cenu prof. Ivan Vyskočil.

Cena Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti hudby: „Za mimořádný přínos v oboru hudební kompozice, muzikologie a hudební režie“ byla cena in memoriam udělena Milanu Slavickému, skladateli, muzikologovi, pedagogovi a hudebnímu režisérovi.

Státní cena za literaturu: „Za dosavadní literární tvorbu“ převezme z rukou ministra kultury cenu Zdeněk Rotrekl, básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik, autor televizních a rozhlasových scénářů.

Státní cena za překladatelské dílo: „Za překlad Knihy toužení Leonarda Cohena s přihlédnutím k dosavadní činnosti v oblasti překladů literárních děl“ získá z rukou ministra kultury cenu PhDr. Miroslav Jindra.

Žádné komentáře:

Okomentovat