pátek 2. října 2009

Cena Josefa Jungmanna 2008


Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2008 získala Vlasta Dufková za převod románu Burití portugalského spisovatele Joao Guimaraese Rosy (Torst). V A2 č. 20 představujeme všechny nominované. Posudek komise na překlad Vlasty Dufkové zněl takto:

J. G. Rosa (1908–1967) je prozaik, jehož dílo zaujímá v brazilské literatuře ojedinělé místo díky charakteristické ideové mnohovrstevnatosti, filosoficko--náboženské hloubce a bohatému využití výrazových možností jazyka. Z autorových prací, s nimiž měl český čtenář zatím možnost se seznámit, vyniká zejména román Velká divočina: stezky. Na rozdíl od napínavého příběhu, tvořícího páteř tohoto díla, je Burití spíše prózou vystavěnou na jemné symfonii pocitů, smyslů a nálad, na souznění slova s tichem. Nevyřčenost a neukončenost, ony základní rysy jazyka, jehož prostřednictvím před čtenářem postupně vyvstává obraz jihoamerického venkova, nabízejí široký prostor fantazii a umožňují zkoumat možné významy a dobírat se nejrůznějších interpretací. Překladatel tak stojí před nebývale náročným úkolem, který by se dal přirovnat k nekonečnému boji o přiblížení se bohatosti původního sdělení za cenu co nejmenších ztrát: nejen že se musí vyrovnat s nástrahami specifických, odlehlých reálií a mnohdy vytvářet vlastní názvosloví, ale především musí dbát o uchování velkého množství filosofických a náboženských konotací, odkazů a skrytých významů. Vlasta Dufková (nar. 1951), zkušená překladatelka z francouzštiny (zejména dílo A. Camuse) a portugalštiny (mj. svazek Pět portugalských novel), v tomto klání obstála výtečně. Výsledkem je jazykově bohatý a vynalézavý, mnohovrstevnatý a přitom čtivý text, stírající namnoze hranice mezi prózou a poezií. Překlad rovněž doprovází rozsáhlá studie o autorovi a díle.


Další ceny byly rozděleny následovně:

Hlavní tvůrčí odměna:
Karlu Fialovi za překlad ze starojaponštiny
Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho 1-4, Paseka 2002-2008

Mimořádná tvůrčí odměna:
Jiřímu Našincovi za překlad z rumunštiny
Norman Manea: Chuligánův návrat. Havran 2008

Mimořádná tvůrčí odměna:
Anně Valentové za překlad z maďarštiny
Ádám Bodor: Okrsek Sinistra. Havran 2008

Tvůrčí odměna:
Zdeňku Frýbortovi za překlad z italštiny
Roberto Calasso: K. Slovart 2008

Tvůrčí odměna:
Marii Havlíkové za překlad z portugalštiny
Bernardim Ribeiro: Kniha stesku. Argo 2008

Prémie Tomáše Hrácha:
Magdalena Křížová za překlad z hebrejštiny
Avraja B. Jehošua: Milenec, Pistorius-Olšanská 2008

Žádné komentáře:

Okomentovat