pátek 17. července 2009

Restaurátorství fotografie na FAMU

FAMU otevírá nový obor restaurování fotografie
Nový magisterský obor Filmvé a televizní fakulty AMU je zaměřen na restaurování, konzervování a archivování fotografií a tedy na uchovávání cenného vizuálního historického a kulturního dědictví a umělecké tvorby z oboru fotografie. Studijní program je koncipován tak, aby umožnil posluchači pochopit a rozpoznat jak historické a kulturní, tak i technické aspekty jednotlivých historických fotografických prací a aby byl následně odborně schopen přispět konkrétními a adekvátními prostředky k jejich záchraně. V současné době probíhá přijímací řízení do oboru restaurování fotografie. Přijímací zkoušky proběhnou 16. září 2009. Uzávěrka přihlášky do magisterského oboru restaurování fotografie je 15. srpna 2009.
Přihlášky lze obdržet na studijním oddělení FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1) nebo na webových stránkách FAMU a vyplněné odevzdat, nebo zaslat nejpozději do 15. srpna 2009 na studijní oddělení FAMU.Základní podmínkou je ukončené bakalářské studium.Přijímací zkoušky se konají 16. září 2009 a sestávají se z písemného testu ze základních znalostí:dějin fotografie,techniky fotografie,základů fotografické chemiea ústního pohovoru.Výuka bude zahrnovat mimo jiné následující předměty: Chemické a fyzikální technologie a techniky fotografie, Dějiny fotografie, Historické fotografické techniky, Práce s historickými fotografickými materiály a technikami, Technické a fyzikální základy fotografie, Restaurátorské dílny.
Bližší informace poskytne doc. Jaroslav Bárta nebo doc. Robert Silverio na emailové adrese:silverio@famu.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat