středa 14. dubna 2010

Cena Jiřího Ortena 10


Pětičlenná porota Ceny Jiřího Ortena ve složení Petr A. Bílek (předseda), Petra Hůlová, Jindřich Jůzl, Pavel Kosatík a Jiří Peňás zveřejnila tři kandidáty nominované na tuto cenu pro rok 2010:

Jan Němec: Hra pro čtyři ruce (Druhé město) za bravurní schopnost dosadit do tradičního půdorysu povídky široký vějíř nápadů a stylizačních škál

Jan Těsnohlídek ml.: Násilí bez předsudků (Klub přátel Psího vína) za generační básnickou výpověď o revoltě v době, kdy se k ní těžko hledá důvod

Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch (Host) za odvahu, s níž v rozsáhlém románovém prostoru zpracovala na konkrétních osudech velké dějinné téma.

Slavnostní vyhlášení letošního držitele Ceny Jiřího Ortena se uskuteční 13. 5. od 16.00 ve Velkém sále Průmyslového paláce na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2010.

AKTUALIZACE: Cenu získal Jan Těsnohlídek ml.

Žádné komentáře:

Okomentovat