pondělí 21. září 2009

Wilhelm Sasnal v K21
Žádné téma není pro polského malíře Wilhelma Sasnala (1972) podřadné, vedlejší nebo nedůležité. Politické a historické reference kóduje do názvů jinak zpravidla neutrálních obrazů, plných nezřetelných figur, zastřených situací, těžko čitelných detailů nebo vyloženě abstraktních ornamentů, v kterých především předvádí různá malířská kouzla, strategie a postupy. Vzniká jakási skládačka, obrazový kaleidoskop, komiks odrážející novodobé a současné dějiny Polska, Německa, celé Evropy i celého transformačního teritoria v hraničních oblastech bývalého Východu a Západu. Doslova jako „obrazový atlas“ vypadá soubor asi 500 Sasnalových děl z posledních let. Výběr z nich je prezentován na právě probíhající velkorysé retrospektivě v Düsseldorfu (K21).
„Sasnalovo dílo je Ikonou pro současnou banalitu, konzum, politickou bezradnost a projevy intimního života“ (Susanne Altmann). Je velmi obtížné tyto obrazy nějakým způsobem kategorizovat, stejně tak je těžké vystopovat pravou příčinu Sasnalova světového veleúspěchu. Ještě před šesti lety totiž patřil společně se svými krakovskými souputníky Rafalem Bujnowskim (1974) a Marcinem Maciejowskim (1974) k pouhým nadějným čekatelům mladé polské malby. Mezitím, co jeho mladší kolegové převzali roli uměleckých rebelů, Sasnal se stal ve svém věku uznávaným klasikem, který je nyní jedním dechem spojován s hvězdami světové malby, kterými jsou Luc Tuymans nebo dokonce Gerhard Richter.

Žádné komentáře:

Okomentovat