sobota 28. dubna 2012

Knír, módní projev i mimikry

Jedním z nejdůležitějších módních projevů je odnepaměti knír. Základem jeho variability není ani tak pestrost jeho podob jako spíš významová odstředivost. Jeden a týž knír může mít několikero diametrálně odlišných vyznění. A podobně jako například u bundy, jíž je věnována pozornost v aktuálním čísle A2, nejde jen o to, k jakým významům odkazuje, ale také o to, co všechno se za ním může skrývat. Terén je členitý a neprobádaný. Následující tři videoklipy mohou být chápány jako výzva k podrobnějšímu zkoumání. 

Žádné komentáře:

Okomentovat