pondělí 14. prosince 2009

Umění ve Vídni 50. let


Výstava v městské vídeňské galerii (MUSA – Museum auf Abruf) s názvem Die 50er Jahre: Kunst und Kunstverständnis in Wien zahajuje připravovanou sérii projektů, které mají po vybraných časových dekádách zprostředkovat veřejnosti kontakt s rozsáhlými uměleckými sbírkami kulturního oddělení magistrátu hl. města Vídně. Základ kolekce byl položen v roce 1951. Od té doby se rozšiřuje především formou přímých nákupů od umělců a umělkyň žijících nebo působích v hl. městě Rakouska. K dnešku čítá sbírka kolem 20 000 děl současného umění zahrnujícího směry a trendy 20. a 21. století. Současný projekt zaměřený na 50. léta představuje výběr z 2 700 akvizičních položek, z děl, která vznikala mezi léty 1950 a 1959. Vidět tu můžeme práce více i méně známých autorů, z nichž někteří se zařadili do dějin celosvětového umění jako např. Arnulf Reiner, Fritz Wotruba, Josef Mikl, Rudolf Hausner, Robin Christian Andersen, Franz Beer, Marie Lassnigová, Arik Brauer, Werner Berg, Herbert Boeckl, Alfred Hrdlicka ad. Výstava byla prodloužena do 6. 2. 2010.

Žádné komentáře:

Okomentovat